Faldunderlag fra Lars Laj til legepladser, legeredskaber og sportsbaner
Top
Kontakt Os !
Kunstgraes Gummimatter Gummifliser Wetpour Naturlige Faldunderlag Naturlige Faldunderlag

EU NORMEN EN 1177

I hela Europa gäller samma regler för fall underlag till lekredskap. Reglerna är baserade på EU normen EN 1177, och som används i den Svenska standarden SS EN 1177.

Reglerna är gällande för alla offentligt tillgängliga lekplatser, samt för alla Daghem,Skolor, Bostadsrättsföreningar, Parker, Nöjesparker m.m. I princip gäller de också för lekredskap i privata trädgårdar, men generellt är det inte samma fokus på säkerheten, när det är tal om en privata trädgårdar.

Härunder finns en vägledande tabell, som visar vilka typer av fall underlag som kan användas till lekplats redskap. Det är också angivet till vilka fall höjder, de skall användas. Tabellen är baserad på den gällande EU norm EN 1177, som är utarbetad av en erfaren arbetsgrupp, där man har företagit diverse tester av olika material.

Material typ Grovlek (mm) Djup* (cm) Maximal fallhöjd (cm)
Gräs /jord - - upp till 100
Barkflis 20 to 80 30 op to 300
Träflis 5 to 30 20 - / -
Sand 0,2 to 2 20 - / -
Pärlsten 2 to 8 20 - / -
Syntetisk underlag - - op to 400

*- Vid användning av löst material så skall det adderas 20 cm på de anförda mängderna för att säkra att materialet inte flyttar sig.


  Faldunderlag og Faldfliser (DK)    

REFERENCER

Copyrights © 2007 Lars Laj Faldunderlag fra Lars Laj til legepladser, legeredskaber og sportsbaner created by eppearance